DAMAGED GOODS - RECOVERY AND RESISTANCE PART 4

Християнска църква СЪЖИВЛЕНИЕ България е жизнена и приобщаваща общност, посветена на разпространението на посланието на любовта, вярата и службата. Отдадени на насърчаването на духовното израстване, ние прегръщаме многообразието, насърчаваме ...единството и участваме в смислен обхват, за да окажем положително въздействие върху нашите местни и глобални общности.

Мисия:
Нашата мисия е да водим хората в трансформираща връзка с Исус Христос, давайки им сила да живеят целенасочен живот и да допринасят за благосъстоянието на обществото. Стремим се да създадем приветлива среда, където хора от всякакъв произход могат да изпитат любовта на Бог и да намерят чувство за принадлежност.

Основни ценности:
Вяра: Ние закотвяме нашите вярвания в ученията на Исус Христос, разчитайки на вярата като водеща сила в живота ни.

Любов: Прегръщайки безусловната любов на Бог, ние се стремим да разширим тази любов към всички членове на нашата общност и извън нея.

Единство: Ние ценим единството, насърчавайки чувството за сплотеност и взаимна подкрепа сред нашите членове.

Служба: Отдадени на ученията на Исус, ние активно се ангажираме в служба на другите, обръщайки се към нуждите на общността със състрадание и смирение.

Участие на общността:
Богослужения:
Присъединете се към нас всяка неделя 12:00 часа] за богослужения, които съчетават традиции и съвременни елементи, създавайки динамично и смислено изживяване на богослужението.


Събития в общността: Ние организираме и участваме в събития, които насърчават обвързването на общността.

Образование и духовно израстване:
Неделно училище: Нашите програми за неделно училище се грижат за всички възрастови групи, като предлагат възможности за образование и духовно развитие.

Изучаване на Библията: Включете се в дълбоки и смислени дискусии чрез нашите редовни сесии за изучаване на Библията, насърчавайки духовното израстване и общение.

:

Християнска църква СЪЖИВЛЕНИЕ България
[ адрес] СОФИЯ-кв:СВЕТАТА ТРОЙЦА УЛ:ВАРНА 6

#sundayservice
#jesuschrist #църква #богослужение #ХВАЛЕНИЕ#sundayworship #МОЛИТВИ#ПОСТ#ИСУСХРИСТОС#БОГОТЕЦ#ДАНАЙЛОВПОСТ#БОГ#ЛЮБОВ#МОТИВАЦИЯ#PRAYER#FAST#JESUSCHRIST#GODFATHER#GOD#LOVE#LOVEPEOPLE#MOTIVATION#библейскоизучаване#библията#какдачетешсловото#Божиетослово#Biblestudy#bible#Godwords#jesuschrist#Исусхристос#мотивация#motivation #christmas #church #churchonline #churchservice
[+] Show More