Църква СЪЖИВЛЕНИЕ е не просто църква,тя е едно семейство и дом за всеки който желае да намери БОГ. Църквата се представлява от Пастори Дани и Софи Хаджиеви. Също така църквата има евангелизатори, които проповядват живото слово на БОГ, под грижата на Пастор Дани Хаджиев.
Създаването на Християнска Църква Съживление е резултат от призванието, което Пастор Дани Хаджиев получи. Ето някои подробности за Църквата – През 2015 година Пастор Дани Хаджиев и семейството му посещават за първи път Християнска Църква в град Солун, Гърция. Там те повярват в живия Бог и веднага стават доброволци и служители на църквата. През годините на служене на Бога и на Неговото дело, Исус Христос призовава своя избраник, за да му даде напътствия за бъдещето. Чрез сън и видение много пъти Исус казва на Пастор Дани каква е Божията воля за живота му, че го призовава да има своето служение. По това време Пастор Дани и семейството му живеят в Гърция.
Те работят там, развиват се успешно, имат много бизнеси, децата им ходят на училище и въобще Господ ги е благословил изобилно. Но един ден, отивайки на молитвената планина и  молейки с часове, Исус се явява на Пастор Дани Хаджиев и му казва: „Не ти избра мен, а аз избрах теб. Стани и иди в България“, защото ще заведеш и донесеш СЪЖИВЛЕНИЕТО в България“. Разтърсен от преживяното, пастора го споделя със семейството си. Без да се замислят, те единодушно си тръгват, оставяйки след себе си установените бизнеси, приятели, имущество и отиват в неизвестното, но с Исус Христос. Пристигайки в България той прекарва няколко месеца в четене на Божието слово, моли се на Молитвената планина, и чака Исус да му каже къде точно ще бъде църквата и кога ще бъде отворена.

И през септември 2021 г. мястото е намерено, Бог показва на Пастор Дани Хаджиев къде ще бъде сградата на църквата. Без да губи време, той наема мястото и започва ремонтни дейности, защото няма време,поради причината че във видение Бог казва на „10 10“, а именно че първата служба ще бъде на 10 октомври 2021 г. Неслучайно това е рожденият ден на Пастора.
Отваряйки Християнска Църква Съживление, с Божията милост и благодат, служейки на Бог с цяло сърце и душа, семейство Съживление е много благословено и се радва на всеки брат и сестра, които посещават църквата.Така всяка неделя се провежда службата в името на ИСУС ХРИСТОС.