БЪДИ СЪЖИВЕН: БЕЛЯЗАН С ЦЕЛ - BE REVIVE: MARKED WITH A PURPOSE 1 PART

В тази вдъхновяваща проповед пастор Дани отправя силно послание за това как Бог е белязал всеки от нас за уникална цел, дори когато ни се струва, че не го е ...направил. Открийте как да разпознаете и прегърнете своето божествено призвание. Не пропускайте тази трансформиращo слово!
Tags: #PastorDaniHadzhiev #Sermon #Purpose #GodsPlan #ChristianInspiration #DivineCalling #Faith
[+] Show More