СПОДЕЛИ СВИДЕТЕЛСТВОТО СИ

Свидетелството е мощен инструмент за споделяне на това, което Бог е направил и продължава да прави в нашия живот. Свидетелството е духовно свидетелство, дадено от истини на евангелието, което идва чрез неговото тихо влияние.

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Максимален общ размер на файловете: 10MB