Дари

6 Защото Аз, Господ, не се променям, затова вие, Яковови чада, не загинахте. 7 От дните на бащите си вие се отклонявате от наредбите Ми и не ги спазвате. Върнете се при Мене и Аз ще се върна при вас – казва Господ на силите. Но вие казвате: Как да се върнем? 8 Ще краде ли човек Бога? Вие обаче Ме крадете. Но вие питате: Как Те крадем? В десятъците и в приносите. 9 Вие сте наистина проклети, защото вие, да, целият този народ, Ме крадете. 10 Донесете всички десятъци в хранилището, за да има храна в дома Ми. И опитайте Ме сега в това – казва Господ на силите, дали не ще ви разкрия небесните отвори, за да излея благословение върху вас, тъй че да не стигне място за него.

Дарете чрез кредитна/дебитна карта или PayPal

Donation amount
Donation frequency

Дарете по банков път

ИМЕ НА БАНКАТА: Пощенска банка БЪЛГАРИЯ Име на акаунта: Християнска църква Съживление SWIFT (BIC)Number: BPBIBGSF IBAN Number: BG54BPBI79421024209601